Definicja budżet dochodowy

Budżet jest dokumentem opracowanym na podstawie prognoz dochodów i wydatków pieniężnych za dany okres. Jego celem jest zwykle wyliczenie pieniędzy niezbędnych do rozpoczęcia projektu, określenia działania, itp.

Budżet dochodu

Dochody natomiast są tworzone przez przepływy, które wchodzą do kasetonów firmy, podmiotu lub podmiotu. Chodzi o pieniądze, które przychodzą na siłę komuś, zwykle od rozwoju pracy, produkcji, finansów lub działalności komercyjnej.

W ten sposób możemy przystąpić do opracowania definicji budżetu dochodu, która opiera się na sprzedaży osiągniętej w przeszłości i oczekiwaniach dotyczących nadchodzącej działalności komercyjnej. Podczas gdy pierwsze dane są konkretne, prognozy muszą być oszacowane realistycznie i biorąc pod uwagę różne czynniki, które wpłyną na potencjalne dochody, takie jak sytuacja gospodarcza kraju lub krajów, w których chce działać, stan popytu i siła konkurencji.

Budżet dochodu jest bardzo ważny, ponieważ dochody, które się zmaterializują, będą zależeć od zarobków . Z całkowitego dochodu, koszty produkcji i różne wydatki muszą zostać później zdyskontowane, aby poznać korzyści lub straty. Dlatego dobrze zrealizowany budżet przychodu jest kluczem do przewidywania, czy dany projekt będzie opłacalny, czy nie.

Budżet dochodu Z drugiej strony, budżet dochodów jest niezbędny, aby wiedzieć, czy dana organizacja będzie w stanie stawić czoła kwotom pojawiającym się w budżecie wydatków, które można zdefiniować jako informacje związane z kwotą, którą jednostka może wydać w danym roku. określony czas i szczegóły wykorzystania pieniędzy. Budżet wydatków musi być nie tylko sporządzony, ale zatwierdzony jako ważny.

Kwoty, które są w budżecie dochodów, nazywane są kredytami . W przeciwieństwie do budżetu wydatków, jest on wykonywany dla kwoty, którą organizacja faktycznie otrzymuje w ciągu roku, niezależnie od liczby, które mają być początkowo uzyskane . Warto nadmienić, że okres obu budżetów musi być taki sam, ponieważ okres dochodu służy realizacji zakupów określonych w wydatkach.

Kiedy działania komercyjne, które będą przeprowadzane w ciągu roku, zostały już przeprowadzone wcześniej, przygotowanie budżetu dochodu jest prostsze niż przy podejmowaniu ryzyka, takiego jak publikacja nowego produktu lub usługi. Nie oznacza to, że przewidywania dotyczące znanego przypadku zawsze zapewniają większe bezpieczeństwo niż zwykły zakład; Nie należy zapominać, że rynek jest nieprzewidywalny.

Pomimo nieuchronnego ryzyka, z jakim każde przedsiębiorstwo musi się zmierzyć przy opracowywaniu budżetu dochodu, dzięki Internetowi możliwe jest podejmowanie lepszych decyzji w celu zwiększenia szans na osiągnięcie jego celów. Jednym z głównych elementów są opinie klientów, które obejmują zarówno skargi, jak i pozytywne oceny dotyczące ich produktów i usług, coś, co (z takim rozmachem) było niemożliwe nie tak dawno temu. Innymi słowy, jeśli duży odsetek konsumentów reaguje negatywnie na artykuł, nie byłoby dobrym planem polegać na ich sprzedaży w celu osiągnięcia budżetu dochodu.

Z drugiej strony są pomysły i życzenia konsumentów dotyczące przyszłych planów firmy. Chociaż można je również uznać za część informacji zwrotnych, jest to o wiele bardziej precyzyjne i zdefiniowane informacje na temat ich potrzeb. Nigdy nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich klientów, ale pokazanie im, że ich słowa są brane pod uwagę zawsze przynosi pozytywne rezultaty.

Zalecane
 • popularna definicja: wykonalność

  wykonalność

  Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, zanim w pełni wejdziemy w analizę terminu żywotności, jest ustalenie jego etymologicznego pochodzenia. Zadanie to prowadzi nas do odkrycia, że ​​pochodzi on z żywotnego języka francuskiego, który z kolei składa się z dwóch łacińskich słów: vita , które można przetłumaczyć jako "życie", oraz przyrostka - żółć , która jest odpowiednikiem "możliwości". Wykonalność to jakość rentowności
 • popularna definicja: zero

  zero

  Etymologiczne pochodzenie terminu zero znajduje się w klasycznym arabskim słowie, które można przetłumaczyć jako "pustkę" . To słowo przeszło na latynoski arabski, potem na łacinę, a wreszcie na włoski, język, z którego nas otrzymał. Zero jest liczbą, która odnosi się do wartości pustej lub braku ilości . Dlatego, gdy liczb
 • popularna definicja: czynnik

  czynnik

  Określenie czynnik pochodzenia łacińskiego ma różne zastosowania. W dziedzinie matematyki znany jest jako czynnik każdej z ilości lub wyrażeń, które można pomnożyć, aby utworzyć produkt . Podwielokość jest również nazywana czynnikiem. Faktoring jest operacją algebraiczną wyrażającą liczbę lub obiekt jako iloczyn innych, mniejszych czynników. Oznacza to, że pomnożen
 • popularna definicja: rola społeczna

  rola społeczna

  Francuski termin rôle przyszedł do angielskiego jako rola, a następnie wywodził się w naszym języku z roli . Chodzi o rolę lub rolę , jaką ktoś odgrywa w określonym kontekście. Z drugiej strony społeczność jest powiązana ze społeczeństwem (wspólnotą jednostek, które mają wspólną kulturę i współdziałają ze sobą). Mając na uwadze te koncepcje
 • popularna definicja: rozdział

  rozdział

  Rozdział jest podziałem dokonanym w książce lub innym typie pisemnego dokumentu w celu ułatwienia czytania oraz porządku i integracji treści. Termin pochodzi od łacińskiego słowa capitulum . Każdy rozdział zakłada zatem część lub sekcję w ramach utworu o określonej długości (jeśli praca jest bardzo krótka, podział na rozdziały nie jest uzasadniony). Rozszerzenie rozdziałó
 • popularna definicja: filozofia

  filozofia

  Refleksja metodyczna, która odzwierciedla artykulację wiedzy i granice egzystencji oraz sposoby istnienia nazywa się filozofią . Określenie, pochodzenia greckiego, składa się z dwóch słów: filozofa ( "miłość" ) i sophia ( "myśl, mądrość, wiedza" ). Dlatego filozofia jest "miłością wiedzy". Z drugiej strony,