Definicja żałoba

Pojęcie żałoby pochodzi z języka łacińskiego, a dokładniej ze słowa luctus . Jest to tak zwana zewnętrzna manifestacja bólu, który cierpi z powodu śmierci osoby .

Żałoba

Żałoba zawiera różne rytuały i tradycje, które różnią się w zależności od kultury . We wszystkich przypadkach ma ona na celu uzewnętrznienie kary, która powoduje śmierć i okazywanie szacunku przez żałobę.

W większości krajów zachodnich żałoba jest obecnie symbolizowana przez kolor czarny . W ten sposób ci, którzy są w żałobie, ubierają się w ubrania tego koloru lub używają czarnej wstążki. Jakiś czas temu jednak żałoba wiązała się z bielą .

Oficjalna żałoba lub żałoba narodowa jest nazywana tym, kto dekretuje rząd w obliczu narodowej katastrofy lub śmierci osobowości. Protokół ten obejmuje różne działania, które odzwierciedlają ból władz i ludzi, takich jak podnoszenie flag na pół masztu lub zawieszenie wydarzeń świątecznych.

Na przykład w Argentynie władze zadekretowały żałobę narodową (równoważną żałobie narodowej) w trzy dni po odkryciu szczątków okrętu podwodnego ARA San Juan, który pozostał za rok. Ta żałoba pozwoliła uhonorować 44 członków załogi podróżujących statkiem.

Jest również wspomniany jako pojedynek z udręką lub udręką, jakich doświadcza coś, poza protokołem lub zewnętrzem. Na przykład: "Świat futbolu opłakuje śmierć byłego piłkarza reprezentacji narodowej " "Właśnie zwolnili pięciu pracowników, więc żałujemy w biurze".

Zalecane
 • popularna definicja: naprawa

  naprawa

  Pierwszym krokiem, który należy podjąć, aby móc dokładnie odkryć reparację słowa, jest ustalenie jego etymologicznego pochodzenia. W tym sensie możemy wyjaśnić, że emanuje ono z łaciny, a w szczególności ze słowa reparatio . Naprawa to działanie i skutek naprawy obiektów, które nie działają prawidłowo lub zostały źle wykonane . Koncepcja wywodzi się z
 • popularna definicja: grzmot

  grzmot

  Aby znaleźć znaczenie terminu grzmot, konieczne jest przede wszystkim poznanie jego etymologicznego pochodzenia. I w tym przypadku możemy powiedzieć, że wywodzi się on w szczególności z łaciny z "tronitum" (grzmotu), który z kolei pochodził z czasownika "tonare". Można to przetłumaczyć jako "grzmot" lub "huk". Grzmot nazyw
 • popularna definicja: marsz

  marsz

  Nazywa się to marszem do marszu : poruszać się, posuwać naprzód, funkcjonować. Koncepcja ma kilka zastosowań w zależności od kontekstu . Pojęcie chodzenia może odnosić się do skoordynowanego przemieszczania się osób z określonym celem . Ogólnie rzecz biorąc, marsze są przeprowadzane jako protest, aby uwidocznić problem lub wymagać rozwiązań od władz. Na przykład: "Tys
 • popularna definicja: konsulat

  konsulat

  Od łacińskiego consulātus konsulat jest terminem związanym z konsulem (osoba wyznaczona przez rząd w celu ochrony interesów kraju i jego obywateli w obcym państwie). Konsulat jest domem lub urzędem konsula , a także jego urzędem i terytorium, w którym sprawuje władzę . Krótko mówiąc, w skrócie przedstawiono reprezentację administracji publicznej narodu w innej. Do jego funkcji
 • popularna definicja: zaloty

  zaloty

  Aby poznać znaczenie terminu cortejo, należy przede wszystkim odkryć jego etymologiczne pochodzenie. W tym przypadku możemy pokazać, że jest to słowo pochodzące z języka włoskiego, dokładnie "corteggio", które można przetłumaczyć jako "uczynić sąd". Nazywa się to aktem zalotów : próbą osiągnięcia miłości lub seksualnego zainteresowania kogoś poprzez pochlebstwa, uprzejmość i pochlebstwa. Zaloty pojawiają się u róż
 • popularna definicja: okaleczenie

  okaleczenie

  Znane jest pojęcie okaleczenia procesu i konsekwencji okaleczenia , czasownik odnoszący się do amputacji lub wycinania fragmentu czegoś . Zazwyczaj odnosi się do usunięcia jakiejś części ciała żywej istoty. Niektóre przykłady, na których można znaleźć ten termin, brzmią: "Władze badają okaleczenie dziesiątek krów na wiejskim obszarze prowincji" , "W niektórych miejscach okaleczanie genitaliów jest częścią kultury; konieczny krok do osiągnięcia czystości " , " Filmowiec oburzył się z okaleczenia swojej pracy ". Okaleczenie może być związane