Definicja skarga

Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy znaczenia terminu denuncjacji, który nas teraz zajmuje, musimy ustalić, że ma on swoje etymologiczne pochodzenie w języku łacińskim. Dowodzi tego fakt, że składa się on z trzech wyraźnie zróżnicowanych łacińskich części, które świadczą: przedrostek -, który można przetłumaczyć jako "pozbawienie"; czasownik nunciare, który jest synonimem " ujawniać "; i przyrostek - ia, który jest równoważny "jakości".

Skarga

Skarga jest działaniem i skutkiem potępienia (ostrzeżenia, powiadomienia, stwierdzenia nieprawidłowości lub bezprawności czegoś, rozdawania). Skarga może zostać złożona przed odpowiednimi organami (co oznacza wdrożenie mechanizmu sądowego) lub publicznie (tylko z wartością referencyjną).

Na przykład: "Nowa skarga komplikuje burmistrza oskarżonego o korupcję", "Matka złożyła skargę na jej syna, oskarżając go o znęcanie się i przemoc", "Dziennikarz obiecał udać się do sądu, aby sformalizować swoją skargę na groźby".

Skarga może zatem być również oświadczeniem i dokumentem informującym organ komisji o braku lub przestępstwie . Można powiedzieć, że skarga informuje organ o nielegalnym akcie i zobowiązuje go do mobilizacji, najpierw w celu sprawdzenia, czy przestępstwo istnieje, a następnie ustalenia odpowiedzialności i kar.

Policja jest zazwyczaj pierwszym organem, który otrzymał skargę. Jeśli dana osoba idzie ulicą i obserwuje napaść złodzieja na kobietę, zwykle udaje się na policję w poszukiwaniu pomocy i wypowiedzenia przestępcy. Coś podobnego dzieje się, gdy dana osoba cierpi z powodu kradzieży: musi zgłosić się na komisariat policji, aby złożyć skargę. Policja rozpocznie dochodzenie i poprosi o działania wymiaru sprawiedliwości .

Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieje wiele rodzajów skarg, jednak wśród najważniejszych są następujące:
• Anonimowy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to taka, która jest przeprowadzana przez osobę bez ujawniania jej tożsamości.
• Karny. To on rejestruje, że byłeś świadkiem lub ofiarą określonego przestępstwa. Można to zrobić dobrze na piśmie lub ustnie, przed policją.
Kradzież, sprzedaż, oszustwo, przemoc, wykorzystywanie lub groźby to inne rodzaje skarg, które istnieją, a także przestępstwa ekologiczne.

Jednakże władze policyjne uważają, że skargi można podzielić na dwie grupy:
• Administracja, czyli te, w których zasadniczo chodzi o rejestrację faktu lub działania, które nastąpiło w ramach organu administracyjnego i które jest niezgodne z prawem.
• Kary. W oparciu o obowiązujące przepisy, są to te, które przychodzą, aby zakomunikować, co byłoby realizacją przestępstwa lub przestępstwa.

Jest to fałszywe oskarżenie o błędne przypisanie przestępstwa przed organem. Kiedy wypowiadane fakty nie pokrywają się z rzeczywistością, fałszywe oskarżenie zostaje popełnione i popełnione zostaje przestępstwo: "Ramírez zapewnił, że zabierze Gómeza do sądu za fałszywe oskarżenie" .

Zalecane
 • popularna definicja: chlorek sodu

  chlorek sodu

  Przed przystąpieniem w pełni do ustalenia znaczenia terminu "chlorek sodu" konieczne jest poznanie pochodzenia etymologicznego dwóch głównych słów, które go kształtują: -Clorek pochodzi z języka greckiego. W szczególności jest wynikiem sumy dwóch składników tego języka: "khloros", co oznacza "jasnozielony" i przyrostek "-uro", który jest synonimem "kwaśnej soli". Z drugiej strony
 • popularna definicja: klepsydra

  klepsydra

  Jest znany jako zegar dla urządzenia, który umożliwia określenie pomiaru czasu , podzielenie go na różne jednostki. Z drugiej strony Arena jest nazwą akumulacji cząstek ze skał i zebranych na brzegu rzeki lub oceanu. Klepsydra to instrument, który przemawia do piasku, aby umożliwić tymczasowy pomiar . Zegary te
 • popularna definicja: przeszacowanie

  przeszacowanie

  Przeszacowanie jest procesem i konsekwencją przeszacowania . Czasownik ten odnosi się do oceny rzeczy ponownie lub zwiększenia wartości czegoś , zwykle monety, w procesie przeciwstawiającym się dewaluacji. Również w ramach gospodarki pojęcie rewaluacji można rozumieć jako wzrost ceny niektórych produktów lub towarów. Aby zrozumieć
 • popularna definicja: modem

  modem

  Modem jest akronimem utworzonym przez dwa terminy: modulacja i demodulacja . Jest to urządzenie używane w komputerach do konwersji sygnałów cyfrowych na sygnały analogowe i odwrotnie , aby mogły być przesyłane w sposób zrozumiały. W komputerach lub komputerach modem jest urządzeniem peryferyjnym wejścia / wyjścia, które może być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Umożliwia podłącz
 • popularna definicja: opodatkowanie

  opodatkowanie

  Nałożenie , od łacińskiego podatku , jest działaniem i skutkiem nakładania lub narzucania . Czasownik odnosi się do nałożenia zobowiązania lub ciężaru , wpajania szacunku lub lęku, przekazywania pieniędzy do dochodów lub instruowania kogoś w czymś. Dlatego nałożenie może być działaniem, które próbuje zmusić kogoś do zrobienia czegoś . Aby ktoś mógł narzucić co
 • popularna definicja: kuźnia

  kuźnia

  Fragua to termin wywodzący się z łacińskiego słowa manufaktury . Pojęcie to odnosi się do pieca używanego do kucia metali . Przez to, jest znany jako kuźnia, do miejsca, gdzie zainstalowana jest kuźnia. Pożar kuźni zostaje przywrócony za pomocą miecha lub innego podobnego urządzenia, które umożliwia napełnianie strumienia powietrza w sposób poziomy. Piec jest oświetl