Definicja magazyn

Według słownika Royal Spanish Academy ( RAE ), etymologia szopy prawdopodobnie odnosi się do calpúlli, słowa nahuatl, które odnosi się do domu o dużych rozmiarach. Stodoła jest zatem szeroką konstrukcją zakładu .

Shed

Najczęstsze zastosowanie tej koncepcji odnosi się do miejsca, które jest używane do przechowywania maszyn lub towarów . Ogólnie szopy budowane są w stylu rustykalnym i mają pojedyncze drzwi.

Szopa może być szopą, magazynem lub stodołą . Jego konstrukcja jest zwykle bardzo prosta, ponieważ nie dąży do spełnienia kryteriów estetycznych, ale do osiągnięcia funkcjonalności. Magazyny mogą być wykorzystywane do wielu celów, od gromadzenia narzędzi po hodowlę zwierząt, poprzez rozwój różnych działalności przemysłowych lub pracowniczych.

Rodzina może przechowywać różne przedmioty, których nie używa często w domu: stare meble, stary telewizor, skrzynkę z narzędziami, zabawki dla dzieci, które już się urosły itd. Pracownik wiejski może w międzyczasie zostawić w magazynie elementy, z których korzysta w codziennych zadaniach, zatrzymując je na koniec każdego dnia.

Duże szopy mogą być również wykorzystywane do organizacji imprez (koncertów, spektakli) lub do organizacji targów lub wystaw . W takich przypadkach ważne jest, aby odpowiedzialni dbają o warunki bezpieczeństwa, tak aby uczestnicy nie byli narażeni na ryzyko. W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej, aby zacytować sprawę, należy szybko zagwarantować wyjście ludności.

Zalecane
 • definicja: pojedynek

  pojedynek

  Termin pojedynek ma swój początek w duellum łacińskim, co oznacza "walkę" lub "wojnę" . Koncepcja pozwala zatem odnieść się do walki lub konfrontacji między dwiema osobami lub dwiema grupami. Na przykład: "pojedynek między burmistrzem a gubernatorem zakończył się uderzeniami" , "Boca Juniors i River Plate zaoferują nową edycję najbardziej ekscytującego meczu argentyńskiego futbolu" , "pojedynek między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą kontynuował wycofanie ambasadorowie . " Pojedynki są t
 • definicja: podejście

  podejście

  Pierwszym krokiem, jaki podejmiemy, jest ustalenie pochodzenia etymologicznego podejścia opartego na określeniu. Dokładniej mówiąc, odkrywamy, że pochodzi ona z łaciny, ponieważ jest wynikiem sumy dwóch składników: "rośliny", która może być przetłumaczona jako "część stopy, która jest w stałym kontakcie z ziemią", oraz przyrostek "-miento", który służy do wskazywania działania i efektu. Działanie i efekt podnos
 • definicja: umiejętność myślenia

  umiejętność myślenia

  Umiejętność to zdolność i skłonność do czegoś . Pojęcie to można wykorzystać do określenia stopnia kompetencji podmiotu w stosunku do celu . Ważne jest, aby podkreślić, że zdolność może być wrodzona lub rozwinięta ze szkolenia, praktyki i doświadczenia. Z drugiej strony myśl jest wytworem umysłu . Racjonalne działania in
 • definicja: bestia

  bestia

  Pojęcie bestii ma kilka zastosowań. Pierwsze znaczenie wymienione w słowniku Royal Spanish Academy ( RAE ) odnosi się do czworonożnego zwierzęcia . Jeśli skupimy się na tej definicji, możemy powiedzieć, że pies , krowa lub kot to zwierzęta. Jednak częściej zdarza się, że pojęcie to odnosi się do zwierząt paczkowanych , takich jak koń lub wołu . Na przykład: "
 • definicja: biodostępność

  biodostępność

  Aby poznać znaczenie terminu biodostępność, należy zacząć znać jego etymologiczne pochodzenie. W tym przypadku możemy ustalić, że jest to wynik sumy dwóch wyraźnie zróżnicowanych części: - Rzeczownik "bios", który można przetłumaczyć jako "życie". - dostępność słowa, która ma pochodzenie łacińskie i jest wynikiem połączenia tych składników: przedrostek "dis-", który oznacza "od góry do dołu"; czasownik "ponere", który jest synonimem "pone"; cząstka "możliwa", którą można przetłumaczyć jako "która może"; i przyrostek
 • definicja: karta

  karta

  Karta jest prostokątnym kawałkiem tektury lub tworzywa sztucznego, a także innymi możliwymi materiałami, na których widnieje napis, logo lub kombinacja obydwu w celu reprezentowania osoby fizycznej lub firmy. Jak będzie szczegółowo opisane poniżej, istnieją różne rodzaje kart i nie wszystkie z nich mają zastosowanie korporacyjne. Karta kredyt