Definicja transport

Pojęcie transportu służy do opisania aktu i konsekwencji przeniesienia czegoś z jednego miejsca do drugiego. Pozwala także nazwać te gadżety lub pojazdy, które służą do tego celu, zabierając osoby lub towary z jednej witryny do drugiej. Niektóre przykłady, w których termin może się pojawić, to: "Transport zajęło więcej niż dwie godziny w stosunku do planowanego czasu odlotu", "Chciałbym jechać na wakacje, ale cena transportu jest coraz droższa i nie stać mnie na te pieniądze "

Transport

Transport jest częścią logistyki, która jest zbiorem środków i metod, które pozwalają zorganizować usługę lub firmę . W świecie handlu logistyka wiąże się z umieszczaniem towarów we właściwym miejscu, we właściwym czasie i we właściwych warunkach. Dlatego transport towarów jest w środku. Celem firmy jest zagwarantowanie prawidłowej dystrybucji i komercjalizacji produktów po najniższych możliwych kosztach. W tym sensie transport obejmuje zarówno pojazdy, jak i powiązane infrastruktury (ciężarówki, statki, pociągi towarowe, drogi, porty itd.).

Istnieją dwa rodzaje transportu publicznego i prywatnego.

Mówi się o transporcie publicznym, aby odnosić się do autobusów, pociągów i innych jednostek mobilnych, które służą mobilizacji obywateli wspólnoty i która jest rozwiązywana i zarządzana przez obecne państwo . Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach samochody te należą do prywatnych firm, które mają jakąś umowę z rządem i przejęły odpowiedzialność za zapewnienie określonej usługi społeczności. Należy zauważyć, że ten rodzaj transportu nie ma na celu generowania zysków, ale musi być zgodny z celem społecznym i być przydatny dla społeczności. Na przykład: "Transport publiczny załamuje się i wymaga więcej inwestycji, aby zaspokoić potrzeby ludności".

Z kolei transport prywatny należy do osób prywatnych lub firm prywatnych. W takim przypadku odpowiedzialni za utrzymanie wspomnianych pojazdów są ich właściciele, a także ci, którzy będą za nie odpowiedzialni w razie wypadku.

Transport gitary

W muzyce pojęcie to odnosi się do elastycznego obiektu, który jest umieszczony na szyjce gitary i innych instrumentów smyczkowych, aby przetłumaczyć ton utworu bez zmiany cyfryzacji (rysunki wykonane lewą ręką na strunach do wytworzyć żądany dźwięk).

Podczas umieszczania, nawet jeśli wpiszesz klucz, dźwięk, który otrzymasz, będzie ostrzejszy . Na przykład, jeśli umieścisz transport na pierwszym progu i napisz Mim (mój nieletni), dźwięk zostanie wykonany jako Fam (minor fa), a jeśli przesuniesz go o jeden próg, otrzymasz Fa # m (Fis-moll).

Jego zastosowania mogą być dwa:

* Zwiększenie strojenia instrumentu : umożliwienie towarzyszenia innym instrumentom lub śpiewakowi grającemu na wysokości, która jest najwygodniejsza;
* Wykonywanie trudnych akordów w prostszy sposób : Podczas umieszczania, niektóre akordy uważane za skomplikowane, ponieważ B-dur lub F-dur, które wymagają umieszczenia poprzecznego palca wskazującego (capo), można uprościć; Jest to bardzo przydatne dla początkujących lub gitarzystów o niewielkich umiejętnościach.

Chociaż wiele osób nazywa to niemową, należy zaznaczyć, że jest to błędne, ponieważ funkcja ta polega na wyłączeniu dźwięku, a nie na jego modyfikacji. Z drugiej strony, innym sposobem nazywania tego urządzenia jest termin capotraste .

Na koniec warto wspomnieć, że jego twórcą był andaluzyjski gitarzysta José Patino González, znany na całym świecie pod pseudonimem El Maestro Patiño.

Zalecane
 • definicja: akceptacja

  akceptacja

  Acepción , termin wywodzący się z łacińskiego acceptio , jest słowem, które identyfikuje wiele znaczeń i zastosowań, jakie może posiadać określone słowo w zależności od kontekstu, w którym się pojawia. W innych czasach to samo pojęcie było również używane jako synonim akceptacji lub akceptacji . W ten sposób możemy
 • definicja: Godło

  Godło

  Etymologia godła prowadzi do emblēma , łacińskiego słowa. Z drugiej strony termin ten pochodzi od greckiej émblēma . Pojęcie odnosi się do symbolu lub odznakę, która jest reprezentowana jako coś innego . W starożytności emblemat był obrazem lub figurą bez wyraźnego znaczenia, ale w dolnej części przedstawiał motto lub wyrażenie, które pozwalało rozszyfrować i zrozumieć jego sens moralny. Tego rodzaju emblematy
 • definicja: popiersie

  popiersie

  Biust to termin, który pochodzi etymologicznie od łacińskiego słowa bustum . To łacińskie słowo zostało użyte konkretnie w dwóch znaczeniach: jako równoznaczne z ogniskiem, w którym zmarli zostali spaleni i jako pomnik, który był umieszczony w grobowcu zmarłego. I to pochodziło z czasownika "burere", co było równoznaczne z "paleniem". Obecny termin ma
 • definicja: darmowy werset

  darmowy werset

  Verse to termin z kilkoma zastosowaniami. Może to być zestaw słów, które utrzymują kadencję i które podlegają pewnej mierze. Ważne jest, aby pamiętać, że wiersze mają pierwszą uporządkowaną jednostkę do wersetów. Wolny jest natomiast ten, który cieszy się wolnością (która nie jest podporządkowana ani związana). Wolna werset jest zatem
 • definicja: zamieszanie

  zamieszanie

  Zanim w pełni wejdziemy w oświecenie znaczenia terminu "alharaca", który nas zajmuje, musimy obstawiać, aby ustalić, jakie jest jego pochodzenie etymologiczne. W tym przypadku musimy podkreślić, że jest to słowo wywodzące się z języka arabskiego, dokładnie z "al-haraka", które można przetłumaczyć jako "ruch". To zamieszanie
 • definicja: prezydent

  prezydent

  Etymologiczne pochodzenie terminu prezydent można znaleźć po łacinie, ponieważ jest ono wynikiem dodania przedrostka prae - co oznacza "przed" i czasownika sedere , co jest równoznaczne z "byciem siedzącym". Oznacza to, że prezydent może być dosłownie przetłumaczony jako "siedzący z przodu". Prezydent j