Definicja bunt

Od łacińskiego buntu bunt jest działaniem i skutkiem buntu . Czasownik ten wiąże się z oporem, buntem lub brakiem należytego posłuszeństwa. Na przykład: "Bunt na Bliskim Wschodzie spowodował straty milionerów dla sektora turystycznego", "Młody chłop z osiemnastu lat jest wyznaczony jako przywódca buntu", "Prezydent powiedział, że użyje całej siły militarnej pod jego dowództwem, aby dokończyć z buntem . "

Bunt

Rebelia jest zatem odrzuceniem autorytetu, który może rozciągać się od nieposłuszeństwa obywatelskiego do zbrojnego oporu. Termin ten jest używany jako synonim buntu, buntu, powstania lub buntu, chociaż każdy ma swoją własną specyfikę.

Generalnie można powiedzieć, że bunt jest zmianą lub zakłóceniem, podczas gdy bunt stanowi zbrodnię przeciwko porządkowi publicznemu. Z drugiej strony, sedacja to zbiorowe powstanie przeciwko władzy wojskowej lub dyscyplinie, ale z mniejszą powagą niż bunt.

Ci, którzy są częścią buntu, są znani jako rebelianci . Osoba, która odmawia płacenia podatków za to, że rząd marnuje fundusze, grupę pracowników, którzy decydują się na wzięcie fabryki, armię, która nie przestrzega poleceń przełożonych i obywateli, którzy wyprowadzają się na ulice, aby domagać się rezygnacji prezydenta można uznać za protagonistów buntu.

Natomiast "Bunt na farmie" to powieść napisana przez George'a Orwella, która ukazała się w 1945 roku . Książka jest uważana za krytykę stalinizmu.

Charakterystyka buntu

Ważne jest, aby pamiętać, że bunt jest konieczną i zdrową reakcją na ucisk, tradycję i autorytet, dzięki którym świat pozostaje w równowadze. Gdyby wszystkie osoby działały na ślepo, po kolei, posłuszne władzom, jaka byłaby siła absolutna skoncentrowana w niewielu i brak wolności w pozostałych. Jeśli nie jesteśmy buntownikami, nie możemy być kreatywni i szukać alternatyw, które są poza tym, co świat uważa za normalne lub rozsądne.

Bunt Trzeba jednak wyjaśnić, że nadmiar buntu może być tak samo szkodliwy, jak bezwzględne posłuszeństwo, ponieważ gdybyśmy nie narzucili serii zasad i każdy robił to, co chciał, życie w społeczeństwie byłoby absolutnym chaosem.

Rebelia potrzebuje postawy wywrotowej, ludzi, którzy chcą zmieniać rzeczy i próbować nowych sposobów. Eksperymentacja jest zatem podstawowym składnikiem życia tych ludzi. Poprzez poszukiwanie alternatywnych ścieżek, bez brania pod uwagę ograniczeń, które twoja grupa społeczna próbowała narzucić.

Rebelia wymaga również wyzwania dla autorytetu w poszukiwaniu przełomu, w którym możliwe jest wprowadzenie nowej metody lub większej wolności. W kraju bunt może oznaczać przerwanie procesu politycznego; zerwanie demokracji przez partyzanta, by narzucić inny rodzaj rządu.

W historii było wiele buntów, które były niezwykle ważne i trzeba wspomnieć, że dzięki nim świat nadal się rozwija. Wśród nich można wymienić rewolucje przemysłowe i francuskie, rejony aborygeńskie w Ameryce Południowej i rewolucję kubańską .

Wszystkie one w jakiś sposób zmodyfikowały życie na świecie, przynosząc zmiany (niektóre lepsze od innych), w tym wszystkim trzeba powiedzieć, że potrzebujemy ich do poprawy i dojrzewania, a także buntu, który przeżywaliśmy w okresie dojrzewania. zbuntować się przeciwko naszym nauczycielom.

Zalecane
 • popularna definicja: chlorek sodu

  chlorek sodu

  Przed przystąpieniem w pełni do ustalenia znaczenia terminu "chlorek sodu" konieczne jest poznanie pochodzenia etymologicznego dwóch głównych słów, które go kształtują: -Clorek pochodzi z języka greckiego. W szczególności jest wynikiem sumy dwóch składników tego języka: "khloros", co oznacza "jasnozielony" i przyrostek "-uro", który jest synonimem "kwaśnej soli". Z drugiej strony
 • popularna definicja: klepsydra

  klepsydra

  Jest znany jako zegar dla urządzenia, który umożliwia określenie pomiaru czasu , podzielenie go na różne jednostki. Z drugiej strony Arena jest nazwą akumulacji cząstek ze skał i zebranych na brzegu rzeki lub oceanu. Klepsydra to instrument, który przemawia do piasku, aby umożliwić tymczasowy pomiar . Zegary te
 • popularna definicja: przeszacowanie

  przeszacowanie

  Przeszacowanie jest procesem i konsekwencją przeszacowania . Czasownik ten odnosi się do oceny rzeczy ponownie lub zwiększenia wartości czegoś , zwykle monety, w procesie przeciwstawiającym się dewaluacji. Również w ramach gospodarki pojęcie rewaluacji można rozumieć jako wzrost ceny niektórych produktów lub towarów. Aby zrozumieć
 • popularna definicja: modem

  modem

  Modem jest akronimem utworzonym przez dwa terminy: modulacja i demodulacja . Jest to urządzenie używane w komputerach do konwersji sygnałów cyfrowych na sygnały analogowe i odwrotnie , aby mogły być przesyłane w sposób zrozumiały. W komputerach lub komputerach modem jest urządzeniem peryferyjnym wejścia / wyjścia, które może być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Umożliwia podłącz
 • popularna definicja: opodatkowanie

  opodatkowanie

  Nałożenie , od łacińskiego podatku , jest działaniem i skutkiem nakładania lub narzucania . Czasownik odnosi się do nałożenia zobowiązania lub ciężaru , wpajania szacunku lub lęku, przekazywania pieniędzy do dochodów lub instruowania kogoś w czymś. Dlatego nałożenie może być działaniem, które próbuje zmusić kogoś do zrobienia czegoś . Aby ktoś mógł narzucić co
 • popularna definicja: kuźnia

  kuźnia

  Fragua to termin wywodzący się z łacińskiego słowa manufaktury . Pojęcie to odnosi się do pieca używanego do kucia metali . Przez to, jest znany jako kuźnia, do miejsca, gdzie zainstalowana jest kuźnia. Pożar kuźni zostaje przywrócony za pomocą miecha lub innego podobnego urządzenia, które umożliwia napełnianie strumienia powietrza w sposób poziomy. Piec jest oświetl