Definicja klient

Od łacińskiego cliens, termin klient jest terminem, który może mieć różne znaczenia, zgodnie z perspektywą, w której jest analizowany.

W ekonomii pojęcie odnosi się do osoby, która uzyskuje dostęp do produktu lub usługi w oparciu o płatność. Są klienci, którzy są stałymi, którzy wytrwale korzystają z tego zasobu, lub od czasu do czasu ci, którzy robią to w określonym czasie, dla określonej potrzeby.

Z drugiej strony, w dziedzinie informatyki, klient jest znany jako zespół, który wykorzystuje zasoby zapewniane przez inne, które nazywa się serwerem; Odbywa się to zdalnie .

W polityce z kolei termin ten odnosi się do tego, kto otrzymuje nagrody w zamian za głosy lub jakąkolwiek przysługę polityczną.

W sektorze sztuki istnieją różne sposoby rozumienia tej koncepcji. Może być tym, który zamawia dzieło sztuki od określonego artysty i który oferuje mu kwotę pieniędzy w zamian za swoją pracę (może również otrzymać imię patrona lub patrona ); może również odnosić się do tego, kto kupuje pracę (w niektórych miejscach otrzymuje nazwę kolekcjonera ). Można go również nazwać w ten sposób, który działa jako promotor dzieł sztuki (z kolei może być także nominowany jako dealer lub gallerysta ).

Wreszcie, w psychologii istnieje rodzaj terapii zwanej "skupioną na kliencie", która służy traktowaniu osoby, biorąc pod uwagę jej relacje, czyli sposób nawiązywania kontaktu z otoczeniem . Jest to rodzaj niedyrektywnej terapii.

Zalecane