Definicja niebezpieczny stan

Warunek (łacińskiego condicio ) jest związany z własnością lub naturą rzeczy . Koncepcja może być używana do nazwania stanu lub sytuacji, w której coś się znajduje . Z drugiej strony, brak bezpieczeństwa oznacza brak bezpieczeństwa . Ten ostatni termin jest zdefiniowany jako wolny od niebezpieczeństw, ryzyka lub szkód.

Niebezpieczny stan

Niepewny stan jest zatem stanem czegoś, co nie zapewnia bezpieczeństwa lub stwarza zagrożenie dla ludzi . Pojęcie jest używane w miejscu pracy w celu określenia fizycznych i materiałowych warunków instalacji, która może spowodować wypadek dla pracowników.

Niebezpieczne warunki powstają w środowisku pracy, gdy osoby odpowiedzialne działają z zaniedbaniem, a urządzenia nie mają wymaganej konserwacji i opieki. Poślizgła podłoga może być niebezpiecznym stanem pracy (ponieważ osoba może spaść podczas chodzenia), chociaż łatwo ją rozwiązać. Z drugiej strony, inne niebezpieczne warunki są bardziej złożone i wiążą się z zagrożeniem życia (np. Brak odpowiedniej odzieży, aby uniknąć wypadków, brak urządzeń zabezpieczających, brak systemów sygnalizacyjnych, utrudnienie tras wyjazdowych itp.).

Ważne jest, aby pamiętać, że niebezpieczny stan oznacza dość dużą możliwość wystąpienia wypadku . Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia wypadku jest trwałość w czasie pewnego niebezpiecznego stanu. Kabel w złym stanie może powodować zwarcie w dowolnym momencie: im więcej dni jest używanych bez rozwiązania, tym bardziej prawdopodobne jest, że wystąpi zwarcie.

Zobaczmy poniżej niektóre z najczęstszych niebezpiecznych warunków, z których wiele jest niedoszacowanych z powodu braku informacji:

Niebezpieczny stan Zaburzenie i brud

Rozwój niektórych czynności prowadzi do rozlania płynnych substancji, które mogą być śliskie, lub pyłu, który może powodować podrażnienie w kontakcie z ciałem; chociaż w pewnym stopniu nie można utrzymać higieny w niektórych obszarach roboczych, zawsze istnieje odpowiednia organizacja, aby zminimalizować ryzyko wypadków. To samo dotyczy zamówienia, zwłaszcza gdy używane są narzędzia do cięcia lub które stanowią zagrożenie dla pracowników, takie jak szkło, zanieczyszczenia i kleje.

Utrudnianie korytarzy, drzwi i schodów

W takim przypadku sam warunek nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, ale stanowi ryzyko uniemożliwienia pracownikom opuszczenia obiektu w przypadku pożaru, upadku lub katastrofy. Z drugiej strony może również powodować wypadki, jeśli ktoś spróbuje przekroczyć zatkane obszary bez podjęcia niezbędnych środków ostrożności.

Schody bez poręczy

Podobnie jak w poprzednim przypadku brak poręczy na klatce schodowej nie zawsze jest przyczyną wypadków. Jednak najróżniejsze sytuacje mogą z tego powodu prowadzić do niebezpiecznych upadków; Na przykład: będąc w połowie drogi i cierpiącym na dekompilację i nie mając możliwości trzymania się, aby uniknąć upadku, wchodzenia lub schodzenia po schodach z pudełkami lub folderami, które ograniczają ruchliwość i potknięcie się nagle lub poślizgnięcie, być może z powodu innego niebezpiecznego stanu, jak bycie mokrą podłogą bez sygnalizacji.

Zła wentylacja

Jest to jeden z najczęstszych warunków niepewności, ponieważ osoba zmuszona do wykonywania pracy, napędzana potrzebą uzyskania dochodu, zużywa całą swoją energię, wymaga więcej niż jest to zalecane i nie naprawia w niektórych cechach środowiska pracy, które mogą wyrządzić szkodę organizmowi, na przykład wdychanie niebezpiecznych, ale pozornie nieszkodliwych substancji.

Nie tylko w laboratoriach konieczne jest odpowiednie wietrzenie pomieszczeń; Takie dostępne i powszechne środowisko, jak na przykład fryzjerzy, koncentrują dużą ilość oparów i substancji szkodliwych dla zdrowia, które pochodzą z produktów takich jak barwniki i wybielacze. W takich przypadkach niezbędna jest również wentylacja.

Zalecane
 • definicja: dziennikarstwo

  dziennikarstwo

  Dziennikarstwo to koncepcja oparta na zbiorze i analizie (pisemnej, ustnej, wizualnej lub graficznej) informacji w dowolnej formie, prezentacjach i odmianach. Pojęcie opisuje również kształcenie akademickie i karierę tych, którzy chcą zostać dziennikarzami. Innymi słowy, dziennikarstwo jest zadaniem zawodowym, które opiera się na gromadzeniu, syntezie, przetwarzaniu i publikacji aktualnych danych . Aby wypeł
 • definicja: własność prywatna

  własność prywatna

  Nieruchomość jest wydziałem lub prawem do posiadania czegoś . Pojęcie używane jest do określenia, co jest przedmiotem dominacji w granicach prawa (jak dom) i tego, co jest atrybutem lub cechą osobistą (talent, piękno). Z drugiej strony, coś osobistego jest szczególne i osobiste każdej jednostki (a zatem nie należy do własności państwowej lub publicznej). Jeśli klinika n
 • definicja: piltrafa

  piltrafa

  Wrecking to mięso, które jest prawie niemożliwe do wykorzystania jako żywność , ponieważ ma niewiele więcej niż skórę i wiele nerwów. W związku z tym odpady lub resztki są oznaczone jako odpady . Na przykład: "Nic już nie zostało z wczorajszej pieczeni", "Dobroczynność musi wymagać pewnego wysiłku: dawanie nasion nie jest aktem dobroci ", "Karmiłem się nasionami przez kilka dni, aż zostałem uratowany". Osoba, która jest bardz
 • definicja: typologia

  typologia

  Nazywa się typologią analizy i kategoryzacji typów . Z drugiej strony typy to klasy, modele lub przykłady czegoś. Typologia w ten sposób jest używana w różnych naukach do celów objaśniających lub wyjaśniających. Poprzez typologię można rozróżniać elementy i grupować je według ich cech. Na przykład antropo
 • definicja: poprawka

  poprawka

  Pierwsze znaczenie terminu, o którym mówi hiszpańska akademia królewska ( RAE ) w słowniku, odnosi się do aktu i wyniku zmiany . Czasownik ten (poprawka) nawiązuje do naprawy usterki lub rozwiązania usterki. Najczęstsze zastosowanie tej koncepcji wiąże się z propozycją, która ma na celu zmodyfikowanie oficjalnego dokumentu . Zwykle jest
 • definicja: od niepamiętnych czasów

  od niepamiętnych czasów

  Immemorial jest przymiotnikiem używanym do zakwalifikowania czegoś, co jest bardzo stare ; Z powodu tej wielkiej starożytności nie ma wspomnień ani zapisów, kiedy się zaczęło lub powstało . To znaczy, nie ma pamięci o jego początkach. Na przykład: "Problemy między oboma narodami istniały od niepamiętnych czasów" , "Stoimy w obliczu odwiecznego konfliktu, który już kosztował miliony istnień ludzkich" , "Te narody utrzymują odwieczną przyjaźń" . Odmienny czas wyrażenia