Definicja nadzór

Od łacińskiego vigilantĭa czujność to opieka i nadzór nad rzeczami, które są odpowiedzialne za jedno . Osoba, która powinna być odpowiedzialna za nadzór czegoś lub kogoś, jest odpowiedzialna za przedmiot lub rzecz.

Nadzór

Na przykład: "Moi rodzice poprosili mnie, bym zajął się inwigilacją mojego młodszego brata podczas jego nieobecności", "Policjant odpowiedzialny za inwigilację teraz zbiegającego złodzieja musi odpowiedzieć przed Sędzią", "Incydenty zostały spowodowane przez niepowodzenie w nadzór protestujących " .

Powinniśmy wyjaśnić, że wychodząc od tego znaczenia, istnieje tak zwana jednostka intensywnej terapii lub oddział intensywnej terapii. W ośrodkach szpitalnych jest to dziedzina, w której pracownicy służby zdrowia są objęci opieką, kontynuacją i opieką nad pacjentami znajdującymi się w bardzo poważnym stanie.

Usługa zamówiona i przygotowana do monitorowania jest również znana jako nadzór. Może to być usługa świadczona przez prywatną firmę (przez strażników lub sprzęt technologiczny, taki jak kamery wideo) lub przez publiczne siły bezpieczeństwa (policja, żandarmeria, wojsko itp.): "Nadzór nad tą firmą jest bardzo rygorystyczny: zezwala tylko tym, którzy pokazują swoje legitymacje przez ", " Restauracja w drugim bloku zdecydowała się na inwigilację po trzeciej kradzieży w ciągu dwóch miesięcy ", " Menedżer planuje zainstalować nowe kamery w celu wzmocnienia nadzoru nad fabryka . "

W tym sensie musimy podkreślić, że aby wykonać to zadanie zapobiegania i ochrony, konieczne jest korzystanie z wszelkiego rodzaju narzędzi technicznych i technologii. Wśród nich w ostatnich latach szczególną rolę odgrywają tak zwane kamery do monitoringu wideo.

Są odpowiedzialni za rejestrowanie w obrazach wszystkiego, co dzieje się w otoczeniu, w którym się znajdują, bez względu na to, czy jest to wnętrze budynku, czy też zewnętrzna część domu. Dzięki nim możemy dostrzec na przykład przybycie intruzów na miejsce i nie tylko to, ale teraz, dzięki zaliczkom, które oni wprowadzają, mogą powiadomić właściciela lokalu bezpośrednio przez alarm, gdy postrzegana jest obecność obcych.

Istnieje jednak wiele innych instrumentów i urządzeń, które można wykorzystać do wykonywania zadań nadzoru wideo. W szczególności mogliśmy rozmawiać o śladach GPS, podsłuchach telefonicznych, ukrytych mikrofonach, zakamuflowanych pojazdach ...

Wszystkie te urządzenia, które w wielu przypadkach są wykorzystywane przez wojsko lub siły policyjne, gdy dochodzi do schwytania niebezpiecznego przestępcy lub ochrony niektórych wysokich przedstawicieli potencjalnych ataków, którzy chcą zakończyć swoje życie.

Można powiedzieć, że inwigilacja jest procesem monitorowania, czy to człowieka, zwierząt, przedmiotów czy procesów. Zamiar jest taki, że monitorowany akt lub pozostaje w oczekiwanych parametrach.

W niektórych kwestiach nadzór opracowany w celu zagwarantowania bezpieczeństwa powoduje konflikt z prywatnością ludzi. Tak jest w przypadku kamer zainstalowanych w miejscach publicznych.

Zalecane