Definicja rzemieślnik

Artisan to koncepcja związana lub związana z kunsztem. Tymczasem rzemiosło odnosi się do pracy wykonywanej ręcznie przez człowieka, bez pomocy energii mechanicznej. Również produkt uzyskany z tej pracy ręcznej otrzymuje tę samą nazwę. Z kolei ręcznie wykonane elementy różnią się od siebie, co wyraźnie odróżnia je od tych uzyskanych w wyniku produkcji przemysłowej lub seryjnej .

Rzemieślnik

Dlatego rzemieślnik to ktoś, kto wykonuje pracę fizyczną i jest przeznaczony do sprzedaży swoich produktów w określony sposób, bez pośredników. Wiele razy pracuje nawet na żądanie, produkując kawałki, które odpowiadają jego klientom. Zasadniczo celem tego utworu jest artystyczne: zamiłowanie do zadania, a nie jego wynik finansowy. To powiedziawszy, ważne jest, aby wyjaśnić, że biorąc pod uwagę etymologię słowa, rzemieślnik jest artystą z rękami .

Jedną z cech charakterystycznych, które należy podkreślić, jest to, że rzemieślnicy często używają rodzimych materiałów z obszaru, w którym żyją, więc ich oferta rzemieślnicza przekracza ich piękno, przesłanie szacunku dla terytorium i środowiska . Ponadto, ich wykonanie jest bardziej ekonomiczne, jeśli działają w ten sposób. Tak więc ci, którzy mieszkają w strefie przybrzeżnej używają muszli, podczas gdy rzemiosło leśne przeważa na obszarach leśnych.

różne sektory, w których wyróżniają się rzemieślnicy, z których najbardziej znane to: wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych (od zawieszek i pierścieni do lamp i dużych projektów), mebli i przedmiotów drewnianych (meble domowe i przedmioty dekoracyjne wykonane wyłącznie z drewna lub łączenie tego materiału z żelazem lub innymi), jedzenie typu rzemieślniczego (wykonane bez przemysłowych lub sztucznych składników), ilustracje i małe druki (w przeciwieństwie do dużych wydawców, ci rzemieślnicy robią każdą książkę indywidualnie, intensywną pracę i pełen pasji).

Targi rzemieślnicze to przestrzenie, w których pracownicy z branży spotykają się, by promować swoje kreacje i poznawać środowisko. Przestrzenie te, zazwyczaj zlokalizowane na wolnym powietrzu i w domu, to różne stanowiska, w których artyści umieszczają swoje produkty, a odwiedzający chodzą i mogą kupować. Rzemieślnicy mogą również sprzedawać swoje przedmioty we własnych warsztatach, na ulicy lub w lokalach komercyjnych (chociaż ta ostatnia opcja jest rzadsza, biorąc pod uwagę koszt wynajęcia lub konserwacji).

Różnice między hipisami a rzemieślnikami

Rzemieślnicy W ostatnich latach termin "rzemieślnik" pomyłkowo miesza się z anglosaskim słowem "hipis", nazywając w ten sposób ludzi zaangażowanych w uliczną sprzedaż swoich produktów . Ważne jest, aby podkreślić, że hipis to osoba, która została urzeczona przez homonimiczny ruch kontrkulturowy, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 1960 roku, którego głównym celem było zmobilizowanie świata w poszukiwaniu pokoju .

To zamieszanie pojawiło się, ponieważ w połowie lat 90. wielu młodych ludzi pragnących większej wolności opuściło swoje domy i zaczęło przeżywać projektowanie małych rzemiosł i sprzedawanie ich na ulicy. Odkąd hippisi zrobili coś podobnego ( zostawili społeczeństwo, aby przejść na emeryturę, aby żyć na wsi i żyć życiem odłączonym od zasad i norm społecznych), byli zdezorientowani z nimi i zaczęli llarmarselos w ten sam sposób.

Warto nadmienić, że choć prawdą jest, że wielu rzemieślników uważa się za hippisów, ponieważ podziwiam pewne referencje tamtych lat, to ogromna większość nie wie nawet, skąd pochodzi to słowo i co motywuje ich do tego, by życie nie było tymi celami. rewolucjoniści, ale inne przyczyny.

Zalecane
 • popularna definicja: władza publiczna

  władza publiczna

  Aby zrozumieć znaczenie terminu władza publiczna, należy przede wszystkim poznać jego etymologiczne pochodzenie: Słowo moc wywodzi się z łaciny, konkretnie z wulgarnego "posere" i tego z "posse", co jest równoważne "masterowi". -Publiczna, tymczasem, emanuje z łacińskiego "publicus", a to z kolei jest wynikiem ewolucji "populicus". Pojęcie w
 • popularna definicja: roll

  roll

  Rollo to koncepcja z tuzinem znaczeń według słownika Royal Spanish Academy ( RAE ). Może to być obiekt, który ze względu na swój kształt cylindra może się toczyć. Chodzi także o to, co jest owinięte wokół cylindra i że z jego zwojów można go wdrożyć . Na przykład: "Proszę sprawdzić, czy w szafce łazienkowej znajduje się rolka papieru toaletowego" , "Potrzebujemy nowej rolki do kasy " , "W tym pudełku mam kilka rolek materiału" . Film fotograficzny używany
 • popularna definicja: fragmentacja

  fragmentacja

  Fragmentacja jest aktem i wynikiem fragmentacji : powoduje, że coś zostanie podzielone na fragmenty (części, części). Zgodnie z kontekstem pojęcie ma różne zastosowania. Fragmentacja może być mechanizmem podziału bezpłciowego . W tym przypadku jednostka dzieli się na różne części, z których każda ma zdolność do odbudowy kompletnego organizmu. Taka rekonstrukcja m
 • popularna definicja: współpraca

  współpraca

  Nawet łacinę musimy odejść, aby znaleźć etymologiczne pochodzenie terminu współpraca, którą teraz będziemy analizować dogłębnie. W szczególności składa się z następujących łacińskich składników leksykalnych: przedrostek "z", który jest równoważny "razem"; czasownik "worksare", który można przetłumaczyć jako "work", i przyrostek "-ción", który jest synonimem "action and effect". Collaboration to działanie i ef
 • popularna definicja: teatr operacyjny

  teatr operacyjny

  Ten termin, który teraz będziemy analizować, musimy powiedzieć, że jest to neologizm ukuty pod koniec XIX wieku, szczególnie w 1892 roku, przez hiszpańskiego lekarza Andrésa del Busto y Lópeza. I zrobił to za pomocą dwóch słów pochodzenia greckiego: - "Cheirós", który można przetłumaczyć jako "ręka". - Czasownik "
 • popularna definicja: przepaść

  przepaść

  Termin przepaść pochodzi od łacińskiego wulgarnego colphus , który z kolei wywodzi się od greckiego słowa. Jest to część oceanu, która wchodzi na powierzchnię lądową znajdującą się w środku dwóch krańców. Pojęcie to odnosi się także do szerokiego zasięgu morskiego, które jest bardzo odległe od ziemi i na którym nie występują wyspowe obszary. Innymi słowy, przepaść jest