Definicja rzemieślnik

Artisan to koncepcja związana lub związana z kunsztem. Tymczasem rzemiosło odnosi się do pracy wykonywanej ręcznie przez człowieka, bez pomocy energii mechanicznej. Również produkt uzyskany z tej pracy ręcznej otrzymuje tę samą nazwę. Z kolei ręcznie wykonane elementy różnią się od siebie, co wyraźnie odróżnia je od tych uzyskanych w wyniku produkcji przemysłowej lub seryjnej .

Rzemieślnik

Dlatego rzemieślnik to ktoś, kto wykonuje pracę fizyczną i jest przeznaczony do sprzedaży swoich produktów w określony sposób, bez pośredników. Wiele razy pracuje nawet na żądanie, produkując kawałki, które odpowiadają jego klientom. Zasadniczo celem tego utworu jest artystyczne: zamiłowanie do zadania, a nie jego wynik finansowy. To powiedziawszy, ważne jest, aby wyjaśnić, że biorąc pod uwagę etymologię słowa, rzemieślnik jest artystą z rękami .

Jedną z cech charakterystycznych, które należy podkreślić, jest to, że rzemieślnicy często używają rodzimych materiałów z obszaru, w którym żyją, więc ich oferta rzemieślnicza przekracza ich piękno, przesłanie szacunku dla terytorium i środowiska . Ponadto, ich wykonanie jest bardziej ekonomiczne, jeśli działają w ten sposób. Tak więc ci, którzy mieszkają w strefie przybrzeżnej używają muszli, podczas gdy rzemiosło leśne przeważa na obszarach leśnych.

różne sektory, w których wyróżniają się rzemieślnicy, z których najbardziej znane to: wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych (od zawieszek i pierścieni do lamp i dużych projektów), mebli i przedmiotów drewnianych (meble domowe i przedmioty dekoracyjne wykonane wyłącznie z drewna lub łączenie tego materiału z żelazem lub innymi), jedzenie typu rzemieślniczego (wykonane bez przemysłowych lub sztucznych składników), ilustracje i małe druki (w przeciwieństwie do dużych wydawców, ci rzemieślnicy robią każdą książkę indywidualnie, intensywną pracę i pełen pasji).

Targi rzemieślnicze to przestrzenie, w których pracownicy z branży spotykają się, by promować swoje kreacje i poznawać środowisko. Przestrzenie te, zazwyczaj zlokalizowane na wolnym powietrzu i w domu, to różne stanowiska, w których artyści umieszczają swoje produkty, a odwiedzający chodzą i mogą kupować. Rzemieślnicy mogą również sprzedawać swoje przedmioty we własnych warsztatach, na ulicy lub w lokalach komercyjnych (chociaż ta ostatnia opcja jest rzadsza, biorąc pod uwagę koszt wynajęcia lub konserwacji).

Różnice między hipisami a rzemieślnikami

Rzemieślnicy W ostatnich latach termin "rzemieślnik" pomyłkowo miesza się z anglosaskim słowem "hipis", nazywając w ten sposób ludzi zaangażowanych w uliczną sprzedaż swoich produktów . Ważne jest, aby podkreślić, że hipis to osoba, która została urzeczona przez homonimiczny ruch kontrkulturowy, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 1960 roku, którego głównym celem było zmobilizowanie świata w poszukiwaniu pokoju .

To zamieszanie pojawiło się, ponieważ w połowie lat 90. wielu młodych ludzi pragnących większej wolności opuściło swoje domy i zaczęło przeżywać projektowanie małych rzemiosł i sprzedawanie ich na ulicy. Odkąd hippisi zrobili coś podobnego ( zostawili społeczeństwo, aby przejść na emeryturę, aby żyć na wsi i żyć życiem odłączonym od zasad i norm społecznych), byli zdezorientowani z nimi i zaczęli llarmarselos w ten sam sposób.

Warto nadmienić, że choć prawdą jest, że wielu rzemieślników uważa się za hippisów, ponieważ podziwiam pewne referencje tamtych lat, to ogromna większość nie wie nawet, skąd pochodzi to słowo i co motywuje ich do tego, by życie nie było tymi celami. rewolucjoniści, ale inne przyczyny.

Zalecane
 • popularna definicja: pojednanie

  pojednanie

  Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, aby zrozumieć znaczenie terminu pojednanie, jest określenie jego etymologicznego pochodzenia. W tym przypadku możemy powiedzieć, że jest to słowo wywodzące się z łacińskiego "reconciliatio", które można przetłumaczyć jako "działanie i skutek ponownego łączenia się" i które składa się z następujących części: - Prefiks "re", który jest używany do wskazania "wstecz". - Rzeczownik "concilium
 • popularna definicja: paliwo

  paliwo

  Paliwo to materiał, który ze względu na swoje właściwości łatwo płonie . Pojęcie zwykle odnosi się do substancji, która po utlenieniu w momencie zapłonu uwalnia ciepło i uwalnia energię, którą można wykorzystać. Paliwa w ten sposób generują energię mechaniczną lub energię cieplną . Benzyna (znana również
 • popularna definicja: stałe odpady

  stałe odpady

  Odpady są materiałem odrzucanym po wykonaniu pracy lub wykonanej pracy. Jest to zatem coś, co nie nadaje się do użytku, staje się śmieciem i że dla zwykłych ludzi nie ma żadnej wartości ekonomicznej. Odpady można zutylizować (gdy są przeznaczone na składowisko lub zakopane) lub poddać recyklingowi (uzyskując nowe zastosowanie). Solidny , z dru
 • popularna definicja: księżyc

  księżyc

  Jak często mówią nam nauczyciele i profesorowie podczas naszego studenckiego etapu, Księżyc charakteryzuje się tym, że jest jedynym satelitą naturalnego pochodzenia, jakie posiada nasza planeta. Według przeprowadzonych badań, aby dowiedzieć się więcej na ten temat, znajduje się w odległości 384 400 kilometrów od Ziemi. Ma średnicę 3 4
 • popularna definicja: pulchny

  pulchny

  Chociaż etymologiczne pochodzenie tego pulchnego pojęcia nie jest szczególnie jasne, ponieważ istnieją różne teorie na ten temat, ten, który nabiera większej wagi i znaczenia, decyduje o tym, co wywodzi się z łaciny. W szczególności stanowi to, że pochodzi ono od słowa "rotundus", które jest równoważne "okrągłej". Plump to przymiotn
 • popularna definicja: gra w klasy

  gra w klasy

  Rayuela to nazwa różnych gier dla dzieci . Najczęściej jest wrzucanie kamienia do wzoru narysowanego na podłodze, a następnie, podczas skoków podtrzymujących ciało na jednej nodze, podnieś go, nie wchodząc na linie, które oddzielają różne części schematu i przestrzegając ustalonych reguł. Aby grać w klasy,